Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 5 Nov 2021.

Deze Privacyverklaring (de "Privacyverklaring") beschrijft onze praktijken met betrekking tot de persoonsgegevens die u verstrekt aan elke Europese ATTINDAS HYGIENE PARTNERS-entiteit ("Attindas"), op welke wijze dan ook, waaronder via offline formulieren (bijv. bestellingen van producten), telefoongesprekken, e-mail, fax, een website die wordt geëxploiteerd (zoals aangegeven in de gebruiksvoorwaarden) door Attindas (de "Website"). Een bijgewerkte lijst van Attindas-entiteiten in Europa is hieronder weergegeven:

Land Entiteit Verwerkingsnummer Adres
Oostenrijk Attends GmbH FN 183747 t Klammstrasse 1, 4020, Linz, Oostenrijk
Duitsland Attends GmbH
authorized representative in the United Kingdom: Attends Ltd. (find details below)
Nr.HRB 5042 Am Kronberger Hang 3, 65824, Schwalbach am Taunus, Duitsland
België Attends BVBA Nr. 0465664336 C/O Regus, Martelarenplein 20E, Leuven 3000
Spanje Laboratorios Indas, S.A.U. Belastingnummer ES A45002516 Paseo del Club Deportivo, nº1, Edf. 18 Planta Baja y Primera Derecha (Parque Empresarial La Finca) 28223 Pozuelo de Alarcón – Madrid, Spanje
Spanje Attindas Hygiene Partners Spain, S.L.U. Belastingnummer ES B85004604 Paseo del Club Deportivo, nº1, Edf. 18 Planta Baja y Primera Derecha (Parque Empresarial La Finca) 28223 Pozuelo de Alarcón – Madrid, Spanje
Frankrijk Indas Eurl 815 279 732 R.C.S. Vienne 8 rue Joseph Cugnot, CS 92004, 38307 Bourgoin-Jallieu Cedex, Frankrijk
Noorwegen Attends As Nr. 980609162 Klingenberggata 7, 0161, Oslo, Noorwegen
Nederland Attends BV KVK NO: 34112346 Oostwal 2, 1747EZ Tuitjenhorn, Nederland
Portugal Indas Portugal, Produtos de Saude, Hospitalares e de Higiene Sociedade Unipessoal, Lda Registratie- en belastingnummer 503505196 Rua Padre Americo, no 14-B, Escritorio 1, Freguesia de Lumiar, Concelho de Lisboa, 1600-648, Lissabon, Portugal
Verenigd Koninkrijk Attends, Ltd
authorized representative in the European Union: Attindas Hygiene Partners Spain, S.L.U. (find details below)
Nr. 03718732 Unit 10, Mariner Court, Calder Park, WF4 3FL, Wakefield, Engeland, Verenigd Koninkrijk
Zweden Attends AB Nr. 556757-7258 Jarnvagsgatan 4, 57824, Aneby, Zweden
Zweden Attends GmbH Nr. 556563-1867 Jarnvagsgatan 4, 57824, Aneby, Zweden
Zwitserland Attends GmbH Nr. CH-105.156.905 Baslerstrasse 15, 4310, Rheinfelden, Zwitserland

Updates van deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. Zie onder "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit document wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is de Privacyverklaring van toepassing die geldt op het moment dat uw persoonsgegevens worden verzameld, tenzij anders met u is overeengekomen of tenzij de geldende wetgeving anders bepaalt.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

1. Persoonsgegevens die worden verzameld via onze Websites

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke, die bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe en voor welke doeleinden, is de Attindas-entiteit die de relevante website of het relevante webportaal exploiteert.

In het geval van online verkoop is de verwerkingsverantwoordelijke de Attindas-entiteit die met u contracteert, zoals opgenomen in de relevante voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop of het gebruik van het relevante product of de relevante dienst. Alle verkoopvoorwaarden van onze producten en diensten (tenzij daar in de hiervoor bedoelde relevante voorwaarden uitdrukkelijk is voorzien), met inbegrip van deze Privacyverklaring, kunnen worden toegewezen aan een derde partij.

Verwerkingsgrondslagen

 1. Uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (zie de paragraaf "Wat zijn uw rechten als u persoonsgegevens verstrekt?" hieronder).
 2. We hebben een contractuele verplichting (bijvoorbeeld wanneer u een van onze producten of diensten koopt of bestelt; of wanneer u een gratis sample aanvraagt of bestelt; zonder uw persoonsgegevens kunnen we u de bestelde producten of diensten of de gevraagde samples niet leveren).

Hoe informatie wordt verzameld

Wij verzamelen uw persoonsgegevens rechtstreeks bij u, wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld informatie die u ons geeft aan de telefoon, via e-mail of middels formulieren en ook informatie die wij automatisch verzamelen door uw gebruik van onze producten of diensten, zoals via advertenties die wij op websites of in andere media plaatsen.

Verwerkte informatie

We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen (geautomatiseerd, zoals beschreven in de formulieren die u zult worden gevraagd in te vullen) en verwerken:

 1. Persoonlijke identificatiemiddelen, contact gegevens en kenmerken (bijvoorbeeld naam en contactgegevens: e-mail, adres of telefoon; vragen);
 2. Betalingsinformatie (bijvoorbeeld uw creditcard bij de online aankoop van producten);
 3. Gezondheidstoestand (bijvoorbeeld of u een gebruiker bent van incontinentieproducten, het type incontinentieproducten dat wordt gebruikt of de maat, wanneer u een sample van onze producten bestelt).

Verwerkingsdoeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 1. een aanvraag te evalueren om onze producten of diensten te contracteren of deel te nemen aan een wedstrijd. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat wij nagaan of u in aanmerking komt voor deelname aan een wedstrijd of dat wij uw kredietwaardigheid controleren bij de aankoop van een product, enz;
 2. verkoopactiviteiten te beheren, waaronder het beheer van bestellingen, samples, facturen, betalingsbeheer en de levering van bestellingen;
 3. u een product of dienst te leveren waarom u heeft gevraagd en om onze contractuele relatie met u te beheren. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden of te reageren op opmerkingen die u aan ons heeft voorgelegd; om u informatie of samples te sturen waarom u heeft verzocht; om de voorwaarden die van toepassing zijn op het product of de dienst uit te voeren en te handhaven (die, afhankelijk van het product of de dienst, kunnen omvatten: het opnemen van gesprekken tussen u en ons, het aantonen van de levering van het product of de dienst of het nagaan van een schending van de voorwaarden die van toepassing zijn op het product of de dienst, omwille van boekhoudkundige, facturerings- en betalingsverificatiedoeleinden, het innen van schulden, het u in kennis stellen van uw onbetaalde, verschuldigde en te incasseren schulden ten behoeve van solvabiliteitsdossiers); om een prijs toe te kennen als u de winnaar bent van een wedstrijd, om inhoud te plaatsen die u hebt ingediend voor publicatie, om uw persoonsgegevens te delen met organisaties die betalingen verwerken, om u te vragen een vragenlijst in te vullen om uw situatie beter te begrijpen en uw behoeften beter te beoordelen, enz;
 4. onze (contractuele en wettelijke) verplichtingen na te komen of onze belangen te verdedigen in gerechtelijke of administratieve procedures (in elke relevante jurisdictie). Dit omvat bijvoorbeeld het reageren op (verzoeken van) overheids- en gerechtelijke bevelen in elke relevante jurisdictie of het delen van persoonsgegevens met andere handhavingsinstanties met betrekking tot een verplichting; het naleven van ons Bedrijfsbeleid (zoals ons Anti-corruptiebeleid) of het delen van informatie met ziekenfondsen of verzekeringsmaatschappijen; het reageren in juridische procedures zoals middels dagvaardingen of exhibitieverzoeken (“discovery requests”), het uitoefenen van wettelijke rechten en rechtsmiddelen, het zich verdedigen in rechtszaken en het beheren van interne klachten of claims (die kunnen worden gemeld via het interne klokkenluidersysteem volgens Attindas Klokkenluidersbeleid);
 5. elke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of voorraden uit te voeren. Dit omvat bijvoorbeeld een verkoop van onze activa in verband met een faillissementsprocedure of een (interne) bedrijfsreorganisatie;
 6. te analyseren hoe onze producten en diensten door onze klanten worden gebruikt en om onze dienstverlening te verbeteren. Dit omvat bijvoorbeeld de analyse van statistische informatie over het gebruik van onze websites door bezoekers en van eventuele feedback over ons bedrijf of getuigenissen die u verstrekt;
 7. uw voorkeuren op het gebied van direct marketing en voor reclamedoeleinden te honoreren. U kunt direct marketingcommunicatie ontvangen over persoonlijke verzorging, medische hulpmiddelen, cosmetische en hygiënische producten en diensten, die al dan niet voor u zijn gepersonaliseerd (d.w.z. afgestemd op uw profiel), op welke manier dan ook (bijv. via post, telefoon, e-mail, sms of andere elektronische middelen) en het maken van gerichte reclame. Wanneer u ons bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u om onze producten of diensten verzoekt), kunt u in dit verband naar uw voorkeuren worden gevraagd en kan aan u informatie worden verstrekt over het type direct marketing dat beschikbaar is en over de vraag of wij en/of een derde partij u dergelijke direct marketing kunnen sturen of dat wij gerichte reclame kunnen maken. U kunt ook besluiten om u te abonneren op een van onze nieuwsbrieven. Om u uit te schrijven van direct marketing of gerichte reclame, kunt u een verzoek sturen zoals uiteengezet in paragraaf "Wat zijn uw rechten als u persoonsgegevens verstrekt?" hieronder. Bovendien, en met betrekking tot direct marketing via elektronische middelen, zullen wij, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, u in elk van onze mededelingen op de hoogte brengen hoe u zich eenvoudig en kosteloos kunt uitschrijven (anders dan in verband met de verwerking van uw verzoek). Wij zullen uw verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk is beantwoorden, en in ieder geval binnen de wettelijk vastgestelde termijn (indien van toepassing). Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketinggerelateerde berichten van ons, wij nog steeds berichten zullen sturen als dat nodig is om aan andere doeleinden te voldoen (zoals administratieve berichten met betrekking tot het gebruik van het product of de dienst).

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden beveiligd bewaard.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 7 jaar voor de bovengenoemde doeleinden a) tot e), tenzij er een wettelijke reden is die van ons vergt de informatie vast te houden en voor een langere periode te bewaren. Wij zullen uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaren voor statistische analyse en voor direct marketingdoeleinden (tenzij u uw toestemming intrekt).

Informatie die met derden wordt gedeeld

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere Attindas-entiteiten buiten Europa (in het bijzonder onze dochteronderneming in de VS, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. voor de doeleinden die zijn aangegeven in de paragraaf "Verwerkingsdoeleinden".
 2. indien het nodig is om uw voorkeuren op het gebied van direct marketing en gerichte reclame te honoreren, d.w.z. als u heeft ingestemd met het ontvangen van marketing en gerichte reclame; of
 3. om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van een van de bovengenoemde doeleinden (bijv. aanbieders van clouddiensten die ICT-infrastructuur leveren die door ons wordt gebruikt om u een product of dienst te leveren, of management, administratieve en ondersteunende diensten voor de Groep, waaronder ICT, financiële en boekhoudkundige ondersteuning en interne audits). Sommige van deze derde partijen kunnen wereldwijd gevestigd zijn, ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (zoals de VS). Deze landen kunnen normen voor de bescherming van persoonsgegevens bieden die niet noodzakelijkerwijs gelijkwaardig zijn aan de normen die van toepassing zijn in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (in dat geval worden door ons specifieke waarborgen vastgesteld voor persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zoals de waarborg dat de derde partij voldoet aan de beginselen van het Privacyshield, onderworpen is aan een ander adequaatheidsbesluit of een schriftelijke overeenkomst met ons aangaat die vereist dat de derde partij een niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt dat gelijkwaardig is aan het niveau dat binnen de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is vereist).

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met overheidsinstanties ten behoeve van de naleving van wettelijke verplichtingen en met derde dienstverleners die ons helpen bij het vervullen van de hierboven beschreven doeleinden.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke, die bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe en voor welke doeleinden, is de Attindas-entiteit die met u contracteert, zoals aangegeven in de relevante voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop of aankoop van het relevante product of de relevante dienst. Alle verkoop- of aankoopvoorwaarden van producten en diensten (tenzij daar in de hiervoor bedoelde relevante voorwaarden uitdrukkelijk is voorzien), met inbegrip van deze Privacyverklaring, kunnen worden toegewezen aan een derde partij.

Verwerkingsgrondslagen

 1. We hebben een contractuele verplichting (bijvoorbeeld wanneer u onze producten of diensten koopt of bestelt, of wanneer wij uw producten en diensten kopen of bestellen; zonder uw persoonsgegevens kunnen we u onze producten of diensten niet aanbieden of verkopen, noch uw producten of diensten kopen),
 2. We hebben een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld wanneer u de wettelijke vertegenwoordiger of een contactpersoon van een klant of een leverancier bent),

Hoe informatie wordt verzameld

Wij verzamelen uw persoonsgegevens:

 1. Rechtstreeks bij u, uit contracten, bestellingen, voorstellen, facturen of leveringsbonnen, enz.; of wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld informatie waarom is verzocht en die u ons geeft per telefoon, e-mail of gespecificeerd in de formulieren die u verzocht wordt in te vullen evenals informatie die we automatisch verzamelen over uw gebruik van onze producten en diensten of ons gebruik van uw producten en diensten.
 2. Uit openbare informatie (bijv. van uw website).
 3. Van derden, indien wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld als u bezig bent met een contract voor een product of dienst waarvoor we uw financiële solvabiliteit of uw reputatie moeten beoordelen vanuit een compliance-oogpunt, kunnen we uw kredietwaardigheid controleren door het raadplegen van financiële solvabiliteitsdossiers van derden of door uw naam te screenen aan de hand van openbare informatie (sanctielijsten, lijsten van politiek prominente personen of geweerde media). Wij kunnen uw informatie ook ontvangen van derden voor een van de hieronder genoemde doeleinden.

Verzamelde informatie

We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 1. Persoonlijke identificatiemiddelen, contactgegevens en kenmerken (naam, ID);
 2. Werkgerelateerde informatie: e-mail, adres, telefoon, titel, bedrijf.
 3. Economische transacties (wanneer u een freelancer, professionele of individuele ondernemer bent): betalingsinformatie zoals bankgegevens; gekochte of verkochte producten of diensten; kredietwaardigheid; belastingnummer.
 4. Compliancecontroles: openbaar beschikbare informatie over sancties, politieke blootstelling of geweerde media.

Verwerkingsdoeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 1. een aanvraag te evalueren om onze producten of diensten te contracteren of deel te nemen aan een wedstrijd. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat wij nagaan of u in aanmerking komt om deel te nemen aan een wedstrijd of dat wij uw kredietwaardigheid controleren bij de aankoop van een product, of dat wij uw naam screenen aan de hand van openbaar beschikbare informatie (sanctielijsten, lijsten met politiek prominente personen of geweerde media) om te voldoen aan complianceregelgeving en het Attindas-complianceprogramma, enz;
 2. de commerciële of contractuele relatie met onze klanten of leveranciers te beheren, inclusief het beheren van inkooporders, het aanvragen van offertes; het evalueren van offertes en voorstellen; facturen, leveringsbonnen, betalingen, ontvangst van producten en diensten en klachten van klanten. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden of te reageren op opmerkingen die u aan ons heeft voorgelegd; om u informatie of samples te sturen waarom u heeft verzocht; om de voorwaarden die van toepassing zijn op het product of de dienst uit te voeren en te handhaven (die, afhankelijk van het product of de dienst, kunnen omvatten: het opnemen van gesprekken tussen u en ons, het aantonen van de levering van het product of de dienst of het nagaan van een schending van de voorwaarden die van toepassing zijn op het product of de dienst, omwille van boekhoudkundige, facturerings- en betalingsverificatiedoeleinden, het innen van schulden, het u in kennis stellen van uw onbetaalde, verschuldigde en te incasseren schulden ten behoeve van solvabiliteitsdossiers); om een prijs toe te kennen als u de winnaar bent van een wedstrijd, om inhoud te plaatsen die u heeft ingediend voor publicatie, om uw persoonsgegevens te delen met organisaties die betalingen verwerken, om u te vragen een vragenlijst in te vullen om uw situatie beter te begrijpen en uw behoeften beter te beoordelen, enz;
 3. contractanten en subcontractanten te beheren voor gezondheids- en veiligheidsdoeleinden;
 4. onze (contractuele en wettelijke) verplichtingen na te komen of onze belangen te verdedigen in gerechtelijke of administratieve procedures (in elke relevante jurisdictie). Dit omvat bijvoorbeeld het reageren op (verzoeken van) overheids- en gerechtelijke bevelen in elke relevante jurisdictie of het delen van de persoonsgegevens met andere handhavingsinstanties met betrekking tot een verplichting; het naleven van ons Bedrijfsbeleid (zoals ons Anti-corruptiebeleid) of het delen van informatie met ziekenfondsen of verzekeringsmaatschappijen; het reageren in juridische procedures zoals middels dagvaardingen of exhibitieverzoeken (“discovery requests”), het uitoefenen van wettelijke rechten en rechtsmiddelen, het zich verdedigen in rechtszaken en het beheren van interne klachten of claims (die kunnen worden gemeld via het interne klokkenluidersysteem volgens Attindas Klokkenluidersbeleid);
 5. elke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of voorraden uit te voeren. Dit omvat bijvoorbeeld een verkoop van onze activa in verband met een faillissementsprocedure of een (interne) bedrijfsreorganisatie;
 6. te analyseren hoe onze producten en diensten door onze klanten worden gebruikt en om onze dienstverlening te verbeteren. Dit omvat bijvoorbeeld de analyse van statistische informatie over het gebruik van onze websites door bezoekers en van eventuele feedback over ons bedrijf of getuigenissen die u verstrekt;
 7. uw voorkeuren op het gebied van direct marketing en voor reclamedoeleinden te honoreren. U kunt direct marketingcommunicatie ontvangen over persoonlijke verzorging, medische hulpmiddelen, cosmetische en hygiënische producten en diensten, die al dan niet voor u zijn gepersonaliseerd (d.w.z. afgestemd op uw profiel), op welke wijze dan ook (bijv. via post, telefoon, e-mail, sms of andere elektronische middelen) en het maken van gerichte reclame. Wanneer u ons bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u om onze producten of diensten verzoekt), kunt u in dit verband naar uw voorkeuren worden gevraagd en kan aan u informatie worden verstrekt over het type direct marketing dat beschikbaar is en over de vraag of wij en/of een derde partij u dergelijke direct marketing kunnen sturen of dat wij gerichte reclame kunnen maken. U kunt ook besluiten om u te abonneren op een van onze nieuwsbrieven. Om u uit te schrijven van direct marketing of gerichte reclame, kunt u een verzoek sturen zoals uiteengezet in paragraaf "Wat zijn uw rechten als u persoonsgegevens verstrekt?" hieronder. Bovendien, en met betrekking tot direct marketing via elektronische middelen, zullen wij, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, u in elk van onze mededelingen op de hoogte brengen hoe u zich eenvoudig en kosteloos kunt uitschrijven (anders dan in verband met de verwerking van uw verzoek). Wij zullen uw verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk is beantwoorden, en in ieder geval binnen de wettelijk vastgestelde termijn (indien van toepassing). Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketinggerelateerde berichten van ons, wij nog steeds berichten zullen sturen als dat nodig is om aan andere doeleinden te voldoen (zoals administratieve berichten met betrekking tot het gebruik van het product of de dienst).

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden beveiligd bewaard.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 7 jaar vanaf het einde van het laatste belastingjaar waarop de gegevens betrekking hebben voor de hierboven genoemde doeleinden a) tot en met f), tenzij er een blijvende reden is om de gegevens voor een langere periode te bewaren. Wij zullen uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaren voor statistische analyse en voor direct marketing doeleinden (tenzij u uw toestemming intrekt).

Informatie die wordt gedeeld met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere Attindas-entiteiten buiten Europa (in het bijzonder onze dochteronderneming in de VS, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. voor de doeleinden die zijn aangegeven in de paragraaf "Verwerkingsdoeleinden";
 2. als het nodig is om uw voorkeuren op het gebied van direct marketing en gerichte reclame te honoreren, d.w.z. als u heeft ingestemd met het ontvangen van marketing en gerichte reclame; of
 3. om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van een van de bovengenoemde doeleinden (bijv. aanbieders van clouddiensten die ICT-infrastructuur leveren die door ons wordt gebruikt om u een product of dienst te leveren, of management, administratieve en ondersteunende diensten voor de Groep, waaronder ICT, financiële en boekhoudkundige ondersteuning en interne audits). Sommige van deze derde partijen kunnen wereldwijd gevestigd zijn, ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (zoals de VS). Deze landen kunnen normen voor de bescherming van persoonsgegevens bieden die niet noodzakelijkerwijs gelijkwaardig zijn aan de normen die van toepassing zijn in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (in dat geval worden door ons specifieke waarborgen vastgesteld voor persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zoals de waarborg dat de derde partij voldoet aan de beginselen van het Privacyshield, onderworpen is aan een ander adequaatheidsbesluit of een schriftelijke overeenkomst met ons aangaat die vereist dat de derde partij een niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt dat gelijkwaardig is aan het niveau dat binnen de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is vereist).

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met overheidsinstanties ten behoeve van de naleving van wettelijke verplichtingen en met derde dienstverleners die ons helpen bij het vervullen van de hierboven beschreven doeleinden.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke, die bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe en voor welke doeleinden, is de Attindas-entiteit die met de contractant contracteert, zoals gespecificeerd in de betreffende overeenkomst.

Verwerkingsgrondslagen

 1. Wij hebben een wettelijke verplichting: het naleven van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in het kader van de coördinatie van bedrijfsactiviteiten;
 2. Wij hebben een contractuele verplichting, bijvoorbeeld wanneer u een individuele contractant bent (geen onderneming). Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij uw diensten niet afnemen;
 3. Wij hebben een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld als u de wettelijke vertegenwoordiger of een contactpersoon van een contractant bent.

Hoe informatie wordt verzameld

Wij verzamelen uw persoonsgegevens:

 1. Rechtstreeks bij u, uit contracten, bestellingen, voorstellen, facturen of leveringsbonnen, enz.; of wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld informatie waarom is verzocht en die u ons geeft per telefoon, e-mail of gespecificeerd in de formulieren die u verzocht wordt in te vullen evenals informatie die we automatisch verzamelen over uw gebruik van onze producten en diensten of ons gebruik van uw producten en diensten.
 2. Uit openbare informatie (bijv. van uw website).
 3. Van derden: indien wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld als u een product of dienst contracteert waarvoor wij uw financiële solvabiliteit moeten beoordelen, kunnen wij uw kredietwaardigheid controleren door het raadplegen van financiële solvabiliteitsdossiers van derden. Wij kunnen uw informatie ook van derden ontvangen (van de contractant als u een subcontractant bent, enz.) voor een van de hieronder genoemde doeleinden.

Verzamelde informatie

We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 1. Persoonlijke identificatiemiddelen, contactgegevens en kenmerken (naam, ID);
 2. Werkgerelateerde informatie: e-mail, adres, telefoon, titel, bedrijf, vaardigheden, rijbewijs en opleiding met betrekking tot het gebruik van werktuigen, voertuigen en machines, aansluiting bij een sociaalzekerheidsstelsel;
 3. Gezondheids- en veiligheidsinformatie en trainingen, met inbegrip van medische rapporten waaruit blijkt dat u geschikt bent voor uw werk.

Verwerkingsdoeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 1. te voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot de coördinatie van bedrijfsactiviteiten en gezondheid en veiligheid;
 2. te voorzien in de beveiliging van en toegangscontrole tot onze faciliteiten;
 3. toezicht te houden op de naleving van de wettelijke en contractuele verplichtingen van onze contractanten (en hun subcontractanten en zelfstandigen), met inbegrip van veiligheids- en gezondheidsvoorschriften;
 4. onze verplichtingen (wettelijk en/of contractueel) na te komen, alsook onze belangen te verdedigen in een gerechtelijke of administratieve procedure (in elke jurisdictie). Dit omvat bijvoorbeeld het reageren op gerechtelijke of administratieve verzoeken van een bevoegde autoriteit, of het doorgeven van persoonsgegevens aan een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in verband met een verplichting; het naleven van ons Bedrijfsbeleid (inclusief ons beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie) of het delen van informatie met ziekenfondsen of verzekeringsmaatschappijen; het reageren op verzoeken of dagvaardingen, het uitoefenen van rechten, het procederen, het beheren van interne klachten of claims (die kunnen worden gemeld via het interne klokkenluidersysteem volgens Attindas Klokkenluidersbeleid).

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden van de verwerkingsactiviteit te vervullen (zoals eerder aangegeven), tenzij er een wettelijke verplichting is die ons verplicht deze vast te houden en voor een langere periode te bewaren.

Informatie die wordt gedeeld met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere Attindas-entiteiten buiten Europa (in het bijzonder onze dochteronderneming in de VS, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. voor de doeleinden die zijn aangegeven in de paragraaf "Verwerkingsdoeleinden";
 2. als het nodig is om uw voorkeuren op het gebied van direct marketing en gerichte reclame te honoreren, d.w.z. als u hebt ingestemd met het ontvangen van marketing en gerichte reclame; of
 3. om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van een van de bovengenoemde doeleinden (bijv. aanbieders van clouddiensten die ICT-infrastructuur leveren die door ons wordt gebruikt om u een product of dienst te leveren, of management, administratieve en ondersteunende diensten voor de Groep, waaronder ICT, financiële en boekhoudkundige ondersteuning en interne audits). Sommige van deze derde partijen kunnen wereldwijd gevestigd zijn, ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (zoals de VS). Deze landen kunnen normen voor de bescherming van persoonsgegevens bieden die niet noodzakelijkerwijs gelijkwaardig zijn aan de normen die van toepassing zijn in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (in dat geval worden door ons specifieke waarborgen vastgesteld voor persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zoals de waarborg dat de derde partij voldoet aan de beginselen van het Privacyshield, onderworpen is aan een ander adequaatheidsbesluit of een schriftelijke overeenkomst met ons aangaat die vereist dat de derde partij een niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt dat gelijkwaardig is aan het niveau dat binnen de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is vereist).

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met overheidsinstanties ten behoeve van de naleving van wettelijke verplichtingen en met derde dienstverleners die ons helpen bij het vervullen van de hierboven beschreven doeleinden.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke, die bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe en voor welke doeleinden, is de Attindas-entiteit die met u contracteert, zoals gespecificeerd in de relevante voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop of aankoop van het relevante product of de relevante dienst, of degene die met u als zorgverlener contact heeft.

Verwerkingsgrondslagen

 1. Wij hebben een contractuele verplichting, bijvoorbeeld wanneer u een zorgverlener bent en u een van onze producten koopt of bestelt, of wanneer u een gratis sample van een van onze producten aanvraagt; zonder uw persoonsgegevens kunnen wij u onze producten of samples niet toesturen;
 2. Wij hebben een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld wanneer u een zorgverlener bent die voor een gezondheidsinstelling werkt en wij uw werkgerelateerde gegevens verwerken als zakelijk contactpersoon van die instelling; of wanneer u een zorgverlener bent die op de hoogte wil blijven van nieuwe sanitaire producten en technologieën.
 3. Uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u geïnteresseerd bent in het ontvangen van informatie of specifieke trainingen over onze producten. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (zie de paragraaf: "Wat zijn uw rechten wanneer u persoonsgegevens verstrekt?").

Hoe informatie wordt verzameld

Wij verzamelen uw persoonsgegevens:

 1. Rechtstreeks bij u, wanneer u met ons communiceert: bijvoorbeeld informatie die u ons per telefoon of e-mail verstrekt, informatie die wij verzamelen wanneer u onze producten of gratis samples koopt of aanvraagt en alle andere informatie die automatisch wordt verzameld door uw gebruik van onze producten en diensten, met inbegrip van uw gebruik van onze websites en alle andere informatie die automatisch wordt verkregen door uw gebruik van onze producten en diensten, bijvoorbeeld door het gebruik van onze websites; van medische voorschriften die u ons toestuurt zodat wij onze gezondheidsproducten aan verzekerden kunnen leveren.
 2. Van derden die uw voorafgaande toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens met ons te delen of die deze hebben verzameld uit openbare informatie.
 3. Uit openbare informatie.

Verzamelde informatie

We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 1. Persoonlijke identificatiemiddelen, contactgegevens en kenmerken (naam);
 2. Werkgerelateerde informatie: e-mail, adres, telefoon, titel, functie in de gezondheidszorg, vakgebied, bedrijf.
 3. Economische transacties (bijvoorbeeld wanneer u een apotheker bent die producten rechtstreeks van ons koopt): betalingsinformatie zoals bankgegevens; gekochte of verkochte producten of diensten; aankoopvoorwaarden; kredietwaardigheid; groothandel waarmee u werkt; leveringsadres.

Verwerkingsdoeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 1. u te voorzien van onze producten en gratis samples, op verzoek, en om onze commerciële, verkoop-, order-, facturerings-, betalings- en leveringsactiviteiten te beheren;
 2. commerciële relaties met zorginstellingen en ziekenfondsen te beheren;
 3. u te voorzien van informatie en training over onze producten;
 4. de bestellingen van apotheken aan farmaceutische groothandels of distributeurs te beheren;
 5. voorgeschreven gezondheidsproducten aan verzekerden (eindgebruikers) te leveren in het kader van een zorgverzekeringssysteem;
 6. de prijs van de geleverde gezondheidsproducten terugbetaald te krijgen in het kader van een zorgverzekeringssysteem;
 7. elke aanvraag om gebruik te maken van onze producten of diensten te evalueren of om deelname aan een wedstrijd te evalueren. Dit kan bijvoorbeeld omvatten het verkrijgen en verwerken van uw persoonsgegevens om na te gaan of u in aanmerking komt voor deelname aan een bepaalde wedstrijd, of om uw kredietwaardigheid te verifiëren voor de aankoop van een product, enz;
 8. onze verkoopactiviteiten te beheren, waaronder orderbeheer, verzending van productmonsters, facturatiebeheer, betalingsbeheer en verzending van bestellingen;
 9. de commerciële of contractuele relatie met onze klanten te beheren. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden of te reageren op opmerkingen die u aan ons heeft voorgelegd; om u informatie of samples te sturen waarom u heeft verzocht; om de voorwaarden die van toepassing zijn op het product of de dienst uit te voeren en te handhaven (die, afhankelijk van het product of de dienst, kunnen omvatten: het opnemen van gesprekken tussen u en ons, het aantonen van de levering van het product of de dienst of het nagaan van een schending van de voorwaarden die van toepassing zijn op het product of de dienst, omwille van boekhoudkundige, facturerings- en betalingsverificatiedoeleinden, het innen van schulden, het u in kennis stellen van uw onbetaalde, verschuldigde en te incasseren schulden ten behoeve van solvabiliteitsdossiers); om een prijs toe te kennen als u de winnaar bent van een wedstrijd, om inhoud te plaatsen die u heeft ingediend voor publicatie, om uw persoonsgegevens te delen met organisaties die betalingen verwerken, om u te vragen een vragenlijst in te vullen om uw situatie beter te begrijpen en uw behoeften beter te beoordelen, enz;
 10. onze (contractuele en wettelijke) verplichtingen na te komen of onze belangen te verdedigen in gerechtelijke of administratieve procedures (in elke relevante jurisdictie). Dit omvat bijvoorbeeld het reageren op (verzoeken van) overheids- en gerechtelijke bevelen in elke relevante jurisdictie of het delen van de persoonsgegevens met andere handhavingsinstanties met betrekking tot een verplichting; het naleven van ons Bedrijfsbeleid (zoals ons Anti-corruptiebeleid) of het delen van informatie met ziekenfondsen of verzekeringsmaatschappijen; het reageren in juridische procedures zoals middels dagvaardingen of exhibitieverzoeken (“discovery requests”), het uitoefenen van wettelijke rechten en rechtsmiddelen, het zich verdedigen in rechtszaken en het beheren van interne klachten of claims (die kunnen worden gemeld via het interne klokkenluidersysteem volgens Attindas Klokkenluidersbeleid);
 11. elke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of voorraden uit te voeren. Dit omvat bijvoorbeeld een verkoop van onze activa in verband met een faillissementsprocedure of een (interne) bedrijfsreorganisatie;
 12. uw voorkeuren op het gebied van direct marketing en voor reclamedoeleinden te honoreren. U kunt direct marketingcommunicatie ontvangen over persoonlijke verzorging, medische hulpmiddelen, cosmetische en hygiënische producten en diensten, die al dan niet voor u zijn gepersonaliseerd (d.w.z. afgestemd op uw profiel), op welke manier dan ook (bijv. via post, telefoon, e-mail, sms of andere elektronische middelen) en het maken van gerichte reclame. Wanneer u ons bijvoorbeeld persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u om onze producten of diensten verzoekt), kunt u in dit verband naar uw voorkeuren worden verzocht en kan aan u informatie worden verstrekt over het type direct marketing dat beschikbaar is en over de vraag of wij en/of een derde partij u dergelijke direct marketing kunnen sturen of dat wij gerichte reclame kunnen maken. U kunt ook besluiten om u te abonneren op een van onze nieuwsbrieven. Om u uit te schrijven van direct marketing of gerichte reclame, kunt u een verzoek sturen zoals uiteengezet in paragraaf "Wat zijn uw rechten als u persoonsgegevens verstrekt?" hieronder. Bovendien, en met betrekking tot direct marketing via elektronische middelen, zullen wij, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, u in elk van onze mededelingen op de hoogte brengen hoe u zich eenvoudig en kosteloos kunt uitschrijven (anders dan in verband met de verwerking van uw verzoek). Wij zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is reageren op uw verzoek, en in ieder geval binnen de wettelijk vastgestelde termijn (indien van toepassing). Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketinggerelateerde berichten van ons, wij nog steeds berichten zullen sturen als dat nodig is om aan andere doeleinden te voldoen (zoals administratieve berichten met betrekking tot het gebruik van het product of de dienst).

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden beveiligd bewaard.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 7 jaar vanaf het einde van het laatste belastingjaar waarop de gegevens betrekking hebben voor de hier bovengenoemde doeleinden a) tot en met j), tenzij er een juridische reden is die van ons vergt de gegevens vast te houden en voor een langere periode te bewaren. Wij zullen uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaren voor statistische analyse en voor direct marketing doeleinden (tenzij u uw toestemming intrekt).

Informatie die wordt gedeeld met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere Attindas-entiteiten buiten Europa (in het bijzonder onze dochteronderneming in de VS, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. voor de doeleinden die zijn aangegeven in de paragraaf "Verwerkingsdoeleinden";
 2. indien het nodig is om uw voorkeuren op het gebied van direct marketing en gerichte reclame te honoreren, d.w.z. als u hebt ingestemd met het ontvangen van marketing en gerichte reclame; of
 3. om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van een van de bovengenoemde doeleinden (bijv. aanbieders van clouddiensten die ICT-infrastructuur leveren die door ons wordt gebruikt om u een product of dienst te leveren, of management, administratieve en ondersteunende diensten voor de Groep, waaronder ICT, financiële en boekhoudkundige ondersteuning en interne audits). Sommige van deze derde partijen kunnen wereldwijd gevestigd zijn, ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (zoals de VS). Deze landen kunnen normen voor de bescherming van persoonsgegevens bieden die niet noodzakelijkerwijs gelijkwaardig zijn aan de normen die van toepassing zijn in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (in dat geval worden door ons specifieke waarborgen vastgesteld voor persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zoals de waarborg dat de derde partij voldoet aan de beginselen van het Privacyshield, onderworpen is aan een ander adequaatheidsbesluit of een schriftelijke overeenkomst met ons aangaat die vereist dat de derde partij een niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt dat gelijkwaardig is aan het niveau dat binnen de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is vereist).

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met overheidsinstanties ten behoeve van de naleving van wettelijke verplichtingen en met derde dienstverleners die ons helpen bij het vervullen van de hierboven beschreven doeleinden.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke, die bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe en voor welke doeleinden, is de Attindas-entiteit die met u contracteert, zoals gespecificeerd in de relevante voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop of aankoop van het betreffende product of de betreffende dienst.

Verwerkingsgrondslagen

 1. Wij hebben een contractuele verplichting, bijvoorbeeld wanneer u een consument bent die om een sample van onze producten vraagt; of een van onze producten heeft gekocht en een vraag wil stellen of een suggestie, aanbeveling of klacht wil doen; zonder uw persoonsgegevens kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.
 2. Wij hebben een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld wanneer u een consument bent en we uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze verplichtingen met betrekking tot productgarantie; of bijvoorbeeld wanneer u een consument, klant of zorgverlener bent en uw persoonsgegevens worden verwerkt om een ongewenst voorval met een van onze producten te onderzoeken;
 3. Wij hebben een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld wanneer u een klant bent en we de persoonsgegevens van uw medewerker verwerken; of, bijvoorbeeld, wanneer u een eenmanszaak heeft of eigenaar van een apotheek bent en we de zakelijke contactgegevens van u of uw medewerker(s) verwerken; of, bijvoorbeeld, wanneer u een zorgverlener bent die diensten verleent aan sanitaire instellingen en we uw contactgegevens verwerken.

Hoe informatie wordt verzameld

Wij verzamelen uw persoonsgegevens:

 1. Rechtstreeks bij u, wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld informatie die u ons op verzoek geeft per telefoon, e-mail, sociale netwerken, of gespecificeerd in de formulieren die u mogelijk verzocht wordt in te vullen.
 2. Indirect uit andere bronnen, met uw voorafgaande toestemming (bijvoorbeeld winkels of apotheken die onze producten distribueren waar u een klacht over onze producten indient; of zorgverleners die betrokken zijn bij onderzoeken naar ongewenste voorvallen).

Verzamelde informatie

We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 1. Persoonlijke identificatiemiddelen, contactgegevens en kenmerken (bijvoorbeeld naam en contactgegevens: e-mail, adres of telefoon);
 2. Economische transacties (bijvoorbeeld gekochte producten, prijs, defecten of klachten over een product);
 3. Gezondheidstoestand (bijvoorbeeld bijwerkingen of gezondheidsproblemen (bijv. huidirritatie) als gevolg van het gebruik van onze producten; als u een gebruiker van incontinentieproducten bent, het type incontinentieproducten dat wordt gebruikt, de maat).

Verwerkingsdoeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 1. onze klantenservice te beheren; vragen, suggesties, aanbevelingen en klachten; onze verplichtingen met betrekking tot productgarantie;
 2. ongewenste voorvallen te beheren (met inbegrip van onderzoeken en het terugroepen van producten);
 3. het kwaliteits- en milieubeleid van het bedrijf te beheren;
 4. onze (contractuele en wettelijke) verplichtingen na te komen of onze belangen te verdedigen in gerechtelijke of administratieve procedures (in elke relevante jurisdictie). Dit omvat bijvoorbeeld het reageren op (verzoeken van) overheids- en gerechtelijke bevelen in elke relevante jurisdictie of het delen van de persoonsgegevens met andere handhavingsinstanties met betrekking tot een verplichting; het naleven van ons Bedrijfsbeleid (zoals ons Anti-corruptiebeleid) of het delen van informatie met ziekenfondsen of verzekeringsmaatschappijen; het reageren in juridische procedures zoals middels dagvaardingen of exhibitieverzoeken (“discovery requests”), het uitoefenen van wettelijke rechten en rechtsmiddelen, het zich verdedigen in rechtszaken en het beheren van interne klachten of claims (die kunnen worden gemeld via het interne klokkenluidersysteem volgens Attindas Klokkenluidersbeleid).

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden beveiligd bewaard.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 10 jaar vanaf het einde van het laatste belastingjaar waarop de gegevens betrekking hebben, tenzij er een wettelijke reden is om de gegevens vast te houden en voor een langere periode te bewaren.

Informatie die wordt gedeeld met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere Attindas-entiteiten buiten Europa (in het bijzonder onze dochteronderneming in de VS, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. voor de doeleinden die zijn aangegeven in de paragraaf "Verwerkingsdoeleinden";
 2. als het nodig is om uw voorkeuren op het gebied van direct marketing en gerichte reclame te honoreren, d.w.z. als u hebt ingestemd met het ontvangen van marketing en gerichte reclame; of
 3. om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van een van de bovengenoemde doeleinden (bijv. aanbieders van clouddiensten die ICT-infrastructuur leveren die door ons wordt gebruikt om u een product of dienst te leveren, of management, administratieve en ondersteunende diensten voor de Groep, waaronder ICT, financiële en boekhoudkundige ondersteuning en interne audits). Sommige van deze derde partijen kunnen wereldwijd gevestigd zijn, ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (zoals de VS). Deze landen kunnen normen voor de bescherming van persoonsgegevens bieden die niet noodzakelijkerwijs gelijkwaardig zijn aan de normen die van toepassing zijn in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (in dat geval worden door ons specifieke waarborgen vastgesteld voor persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zoals de waarborg dat de derde partij voldoet aan de beginselen van het Privacyshield, onderworpen is aan een ander adequaatheidsbesluit of een schriftelijke overeenkomst met ons aangaat die vereist dat de derde partij een niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt dat gelijkwaardig is aan het niveau dat binnen de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is vereist).

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met overheidsinstanties ten behoeve van de naleving van wettelijke verplichtingen en met derde dienstverleners die ons helpen bij het vervullen van de hierboven beschreven doeleinden.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke, die bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe en voor welke doeleinden, is de Attindas-entiteit die met u contracteert, zoals aangegeven in de relevante voorwaarden die van toepassing zijn op het specifieke productevaluatieprogramma, de observatiestudie of de interne gebruikerstest.

Verwerkingsgrondslag

Uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (zie de paragraaf "Wat zijn uw rechten als u persoonsgegevens verstrekt?").

Hoe informatie wordt verzameld

Wij verzamelen uw persoonsgegevens rechtstreeks bij u, wanneer u vrijwillig productevaluatievragenlijsten of -interviews invult.

Verzamelde informatie

We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 1. Persoonlijke identificatiemiddelen, contactgegevens en kenmerken, bijvoorbeeld naam en contactgegevens: e-mail, adres of telefoon;
 2. Evaluatie van producten, bijvoorbeeld informatie over hoe u onze producten hebt getest, uw tevredenheid over onze producten, voorstellen voor verbetering, informatie over uw gezondheidstoestand (als u een gebruiker bent van incontinentieproducten, het type incontinentieproducten dat wordt gebruikt of de maat ervan, hoe onze producten uw gezondheid hebben beïnvloed - bijv. huidirritatie -).

Verwerkingsdoeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 1. onze producten te evalueren om ze te verbeteren en om betere producten aan onze klanten te leveren;
 2. de prestaties te vergelijken met de producten van concurrenten.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden beveiligd bewaard.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 12 maanden na de evaluatie. Na die tijd zullen ze worden verwijderd of definitief worden geanonimiseerd.

Informatie die wordt gedeeld met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere Attindas-entiteiten buiten Europa (in het bijzonder onze dochteronderneming in de VS, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. voor de doeleinden die zijn aangegeven in de paragraaf "Verwerkingsdoeleinden";
 2. als het nodig is om uw voorkeuren op het gebied van direct marketing en gerichte reclame te honoreren, d.w.z. als u hebt ingestemd met het ontvangen van marketing en gerichte reclame; of
 3. om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van een van de bovengenoemde doeleinden (bijv. aanbieders van clouddiensten die ICT-infrastructuur leveren die door ons wordt gebruikt om u een product of dienst te leveren, of management, administratieve en ondersteunende diensten voor de Groep, waaronder ICT, financiële en boekhoudkundige ondersteuning en interne audits). Sommige van deze derde partijen kunnen wereldwijd gevestigd zijn, ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (zoals de VS). Deze landen kunnen normen voor de bescherming van persoonsgegevens bieden die niet noodzakelijkerwijs gelijkwaardig zijn aan de normen die van toepassing zijn in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (in dat geval worden door ons specifieke waarborgen vastgesteld voor persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zoals de waarborg dat de derde partij voldoet aan de beginselen van het Privacyshield, onderworpen is aan een ander adequaatheidsbesluit of een schriftelijke overeenkomst met ons aangaat die vereist dat de derde partij een niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt dat gelijkwaardig is aan het niveau dat binnen de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is vereist).

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met overheidsinstanties ten behoeve van de naleving van wettelijke verplichtingen en met derde dienstverleners die ons helpen bij het vervullen van de hierboven beschreven doeleinden.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke, die bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe en voor welke doeleinden, is de Attindas-entiteit die gezondheidsproducten aan u of de persoon die u verzorgt levert.

Verwerkingsgrondslagen

 1. Wij hebben een contractuele verplichting, bijvoorbeeld wanneer u onze sanitaire producten bestelt of koopt of wanneer u gratis samples aanvraagt om een van de producten te proberen; of in geval van een ziektekostenverzekeraar of ziekenfonds waarbij u (of de persoon die u verzorgt) verzekerd bent, om u (of de persoon die u verzorgt) te voorzien van onze sanitaire producten.
 2. Wij zijn wettelijk verplicht om u onze sanitaire producten te verstrekken in het kader van een nationale (publieke of private) ziektekostenverzekering; of om de kosten van de aan u, of de persoon die u verzorgt, verstrekte sanitaire producten geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen in het kader van een dergelijke nationale ziektekostenverzekering;
 3. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met een nationaal ziektekostenverzekeringssysteem of ziekenfonds na te komen en om de kosten van de aan u, of de door u verzorgde persoon, verstrekte sanitaire producten geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen;
 4. Verstrekking van gezondheidsdiensten, bijvoorbeeld het verstrekken van incontinentieproducten aan verzekerden in het kader van een nationale ziektekostenverzekering.

Hoe informatie wordt verzameld

Wij verzamelen uw persoonsgegevens:

 1. Rechtstreeks bij u, wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld informatie waarom is verzocht en die u ons geeft per telefoon, e-mail, sociale netwerken, of gespecificeerd in de formulieren die u mogelijk verzocht wordt in te vullen.
 2. Indirect uit andere bronnen, bijvoorbeeld van de nationale (publieke of private) ziektekostenverzekering of uw ziektekostenverzekeraar of ziekenfonds; of van de arts die u of de persoon die u verzorgt gezondheidsproducten voorschrijft.

Verzamelde informatie

We kunnen de volgende persoonsgegevens over u of de persoon voor wie u zorgt verzamelen en verwerken:

 1. Persoonlijke identificatiemiddelen, contactgegevens en kenmerken, bijvoorbeeld naam en contactgegevens: e-mail, adres, telefoon, ID-nummer, sociaal zekerheidsnummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, antropometrische kenmerken;
 2. Gegevens over sociale omstandigheden (beroep);
 3. Economische, financiële en verzekeringsgegevens (verzekeringsmaatschappij, verzekeringsnummer, bankgegevens);
 4. Transactiegegevens van producten en diensten (bestellingen of aankopen van onze sanitaire producten; levering van onze sanitaire producten);
 5. Gezondheidsgerelateerde informatie, bijvoorbeeld medische voorschriften van uw arts die we moeten doorsturen naar uw zorgverzekeraar of ziekenfonds, als u een gebruiker bent van onze sanitaire producten, het type gebruikte incontinentieproducten, de mobiliteit, de maat, de huidproblemen, enz. wanneer we u onze sanitaire producten leveren).

Verwerkingsdoeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:

 1. u te voorzien van sanitaire producten (bijv. incontinentieproducten) in het kader van een nationale (publieke of private) ziektekostenverzekering.
 2. de kosten van de aan u of aan de persoon die u verzorgt verstrekte sanitaire producten geheel of gedeeltelijk terugbetaald te krijgen van de zorgverzekeraar of uw ziekenfonds, uzelf of van de persoon die u verzorgt.
 3. u te voorzien van producten of diensten die u hebt aangevraagd en om de contractuele relatie met u te beheren. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden of te reageren op opmerkingen die u aan ons heeft voorgelegd; om u informatie of samples te sturen waarom u heeft verzocht; om de voorwaarden die van toepassing zijn op het product of de dienst uit te voeren en te handhaven (die, afhankelijk van het product of de dienst, kunnen omvatten: het opnemen van gesprekken tussen u en ons, het aantonen van de levering van het product of de dienst of het nagaan van een schending van de voorwaarden die van toepassing zijn op het product of de dienst, omwille van boekhoudkundige, facturerings- en betalingsverificatiedoeleinden, het innen van schulden, het u in kennis stellen van uw onbetaalde, verschuldigde en te incasseren schulden ten behoeve van solvabiliteitsdossiers); om een prijs toe te kennen als u de winnaar bent van een wedstrijd, om inhoud te plaatsen die u hebt ingediend voor publicatie, om uw persoonsgegevens te delen met organisaties die betalingen verwerken, om u te vragen een vragenlijst in te vullen om uw situatie beter te begrijpen en uw behoeften beter te beoordelen, enz;
 4. onze (contractuele en wettelijke) verplichtingen na te komen of onze belangen te verdedigen in gerechtelijke of administratieve procedures (in elke relevante jurisdictie). Dit omvat bijvoorbeeld het reageren op (verzoeken van) overheids- en gerechtelijke bevelen in elke relevante jurisdictie of het delen van de persoonsgegevens met andere handhavingsinstanties met betrekking tot een verplichting; het naleven van ons Bedrijfsbeleid (zoals ons Anti-corruptiebeleid) of het delen van informatie met ziekenfondsen of verzekeringsmaatschappijen; het reageren in juridische procedures zoals middels dagvaardingen of exhibitieverzoeken (“discovery requests”), het uitoefenen van wettelijke rechten en rechtsmiddelen, het zich verdedigen in rechtszaken en het beheren van interne klachten of claims (die kunnen worden gemeld via het interne klokkenluidersysteem volgens Attindas Klokkenluidersbeleid).

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden beveiligd bewaard.

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 7 jaar (of een langere termijn die lokale regelgeving vereist die van toepassing is op het relevante nationale ziektekostenverzekeringsstelsel) vanaf het einde van het laatste belastingjaar waarop de gegevens betrekking hebben, tenzij er een juridische noodzaak is die van ons vergt de gegevens vast te houden en voor een langere periode te bewaren.

Informatie die wordt gedeeld met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere Attindas-entiteiten buiten Europa (in het bijzonder onze dochteronderneming in de VS, Attends Healthcare Products Inc. (8081 Arco Corp Drive, Suite 330, Raleigh NC 27617):

 1. voor de doeleinden die zijn aangegeven in de paragraaf "Verwerkingsdoeleinden";
 2. als het nodig is om uw voorkeuren op het gebied van direct marketing en gerichte reclame te honoreren, d.w.z. als u hebt ingestemd met het ontvangen van marketing en gerichte reclame; of
 3. om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van een van de bovengenoemde doeleinden (bijv. aanbieders van clouddiensten die ICT-infrastructuur leveren die door ons wordt gebruikt om u een product of dienst te leveren, of management, administratieve en ondersteunende diensten voor de Groep, waaronder ICT, financiële en boekhoudkundige ondersteuning en interne audits). Sommige van deze derde partijen kunnen wereldwijd gevestigd zijn, ook buiten de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (zoals de VS). Deze landen kunnen normen voor de bescherming van persoonsgegevens bieden die niet noodzakelijkerwijs gelijkwaardig zijn aan de normen die van toepassing zijn in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland (in dat geval worden door ons specifieke waarborgen vastgesteld voor persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zoals de waarborg dat de derde partij voldoet aan de beginselen van het Privacyshield, onderworpen is aan een ander adequaatheidsbesluit of een schriftelijke overeenkomst met ons aangaat die vereist dat de derde partij een niveau van bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt dat gelijkwaardig is aan het niveau dat binnen de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is vereist).

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met overheidsinstanties ten behoeve van de naleving van wettelijke verplichtingen en met derde dienstverleners die ons helpen bij het vervullen van de hierboven beschreven doeleinden.

Wat zijn uw verantwoordelijkheden wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt of ons toegang geeft tot deze gegevens?

U dient accurate persoonsgegevens te verstrekken en alleen wanneer u 18 jaar(*) of ouder bent. Deze persoonsgegevens dient u up-to-date te houden. U moet voldoen aan alle wettelijke vereisten die op u van toepassing zijn met betrekking tot gegevensbescherming en privacy. U dient te voldoen aan alle beveiligingsmaatregelen van een Website en deze niet uit te schakelen. Indien u handelt als (juridische of feitelijke) vertegenwoordiger van een rechtspersoon, dient u alleen uw zakelijke contactgegevens met betrekking tot die rechtspersoon op te geven (en nooit uw privécontactgegevens).

(*) We hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen, of deze te sturen naar personen jonger dan 18 jaar, en we verzoeken u om deze persoonsgegevens ook niet aan ons te verstrekken.

Wat zijn uw rechten als u persoonsgegevens verstrekt?

Volgens het gegevensbeschermingsrecht heeft u een aantal rechten, waaronder:

Uw recht op inzage - U heeft het recht om ons te vragen om kopieën van uw persoonsgegevens.

Uw recht op rectificatie - U heeft het recht om ons te vragen informatie te corrigeren die u onjuist acht. U heeft ook het recht om ons te vragen de informatie die u onvolledig acht, aan te vullen.

Uw recht op gegevenswissing - U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te wissen.

Uw recht op beperking van de verwerking - U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken.

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - U heeft het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw recht op dataportabiliteit - U heeft het recht om te vragen dat wij de informatie die u ons heeft gegeven in bepaalde omstandigheden aan een andere organisatie, of aan uzelf, overdragen.

Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos. Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om u van een reactie te voorzien.

Neem contact met ons op via dpc.dataprivacy@attindas.com als u een verzoek wilt indienen. Wij zullen uw verzoek beantwoorden zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen de wettelijk vastgestelde termijn.

Bovendien heeft u, wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat de toestemming wordt ingetrokken.

Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt ook een klacht indienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw gegevens hebben gebruikt: 
Land Gegevensbeschermingsautoriteit Website
Oostenrijk Österreichische Datenschutzbehörde http://www.dsb.gv.at/
België Commission de la protection de la vie privée - Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer http://www.privacycommission.be/
Kroatië Croatian Personal Data Protection Agency http://www.azop.hr/
Tsjechië The Office for Personal Data Protection - Urad pro ochranu osobnich udaju http://www.uoou.cz/
Estland Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) http://www.aki.ee/en
Finland Office of the Data Protection Ombudsman http://www.tietosuoja.fi/en/
Frankrijk Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL http://www.cnil.fr/
Duitsland Der Hessische Datenschutzbeauftragte Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189, Wiesbaden https://datenschutz.hessen.de/
De contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten van andere Duitse deelstaten zijn te vinden via:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Hongarije National Authority for Data Protection and Freedom of Information http://www.naih.hu/
Ierland Data Protection Commissioner http://www.dataprotection.ie/
Italië Garante per la protezione dei dati personali http://www.garanteprivacy.it/
Letland Data State Inspectorate http://www.dvi.gov.lv/
Litouwen State Data Protection http://www.ada.lt/
Luxemburg Commission Nationale pour la Protection des Données http://www.cnpd.lu/
Nederland Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Noorwegen Datatilsynet The Data Inspectorate https://www.datatilsynet.no/
Polen The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data - GIODO hhttp://www.giodo.gov.pl/
Portugal Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD http://www.cnpd.pt/
Roemenië The National Supervisory Authority for Personal Data Processing http://www.dataprotection.ro/
Slowakije Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic http://www.dataprotection.gov.sk/
Slovenië Information Commissioner https://www.ip-rs.si/
Spanje Agencia de Protección de Datos https://www.agpd.es/
Zweden Datainspektionen http://www.datainspektionen.se/
Zwitserland Data Protection and Information Commissioner of Switzerland Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter https://www.edoeb.admin.ch
Verenigd Koninkrijk The Information Commissioner’s Office https://ico.org.uk

U kunt meer informatie vinden via de volgende link: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, of over deze Privacyverklaring, kunt u per e-mail contact opnemen met onze Data Privacy Officer (DPO) (dpc.dataprivacy@attindas.com). Wij helpen u graag verder.