Verminderde koolstofvoetafdruk

Verminderde koolstofvoetafdruk

De uitstoot van broeikasgassen maakt een belangrijk deel uit van de milieu-impact van onze productieprocessen. In 2003 hebben wij onze eerste energieaudit uitgevoerd en de broeikasgasemissies van de fabriek berekend. Sindsdien werken wij voortdurend aan de vermindering van ons energieverbruik en de omschakeling naar duurzamere energieoplossingen:


2003

Uitvoering eerste energieaudit van Attends

2005

Hergebruik van warmte uit persluchtsysteem

2007

Hergebruik van warmte uit de afvoerlucht van de productie

Read More
*(Gold Standard gecertificeerde compensatie voor de broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus van onze duurzame elektriciteit).

In 2021 heeft Attends besloten om verder te gaan dan alleen vermindering in de waardeketen door financieel bij te dragen aan erkende emissiereductieprojecten.
Deze financiële klimaatbijdrage is gelijk aan onze resterende 5%
Scope 1 en 2 emissies, en sommige Scope 3 emissies - zoals stroomopwaartse energie-emissies, woon-werkverkeer van medewerkers en zakenreizen.

 

Lees meer over

Lees meer over een vuilstortvrij afvalbeheer en onze productie.

Lees verder

Nordic Swan Ecolabel & Oeko-tex

Lees verder

Duurzaamheid

Lees verder

Lees meer over onze producten, verpakkingen en logistiek.

Lees verder