Verminderde koolstofvoetafdruk

Verminderde koolstofvoetafdruk

De uitstoot van broeikasgassen maakt een belangrijk deel uit van de milieu-impact van onze productieprocessen. In 2003 hebben wij onze eerste energieaudit uitgevoerd en de broeikasgasemissies van de fabriek berekend. Sindsdien werken wij voortdurend aan de vermindering van ons energieverbruik en de omschakeling naar duurzamere energieoplossingen:


2003

Uitvoering eerste energieaudit van Attends

2005

Hergebruik van warmte uit persluchtsysteem

2007

Hergebruik van warmte uit de afvoerlucht van de productie

Read More
*(Gold Standard gecertificeerde compensatie voor de broeikasgasemissies gedurende de levenscyclus van onze duurzame elektriciteit).

Sinds 2004 is onze CO2-uitstoot van de fabriek (scope 1 en 2) met meer dan 95% verminderd, terwijl tegelijkertijd het productievolume is verdubbeld. Vermindering heeft plaatsgevonden door:

  • Omschakeling naar duurzame elektriciteit en verwarming
  • Terugwinning van warmte
  • Overschakeling op LED-verlichting

In 2021 hebben wij besloten om de resterende 5% te compenseren en enkele extra scope 3-emissies op te nemen, die betrekking hebben op het woon-werkverkeer van werknemers, en om de productiefaciliteit in Aneby als koolstofneutraal te certificeren via Climate Partner. 

 

Lees meer over

Lees meer over een vuilstortvrij afvalbeheer en onze productie.

Lees verder

Nordic Swan Ecolabel & Oeko-tex

Lees verder

Duurzaamheid

Lees verder

Lees meer over onze producten, verpakkingen en logistiek.

Lees verder