Afvalbeheer en toeleveringsketen

Vuilstortvrij afvalbeheer

Ons fabricageproces genereert restproducten die wij in het verleden als ‘afval’ hebben beschouwd en naar stortplaatsen of verbrandingsovens met energieterugwinning hebben gebracht. Wij streven er voortdurend naar de waarde van deze restproducten te verhogen en onze visie is een toekomst waarin al het afval naar verschillende vormen van materiaalterugwinning gaat.

De eerste stap is ervoor te zorgen dat er geen afval ontstaat in onze productieprocessen. Door voortdurende verbeteringen en innovaties in ons productontwerp en de procestechnologie zorgen wij ervoor, dat meer van de door ons gebruikte materialen in goedgekeurde producten terechtkomen. Een voorbeeld is de vermindering van het gebruik van traditionele lijm door het samensmelten van de materialen met hoogfrequente geluidsgolven (ultrasone verbindingstechnologie). 

Onze inspanningen om methoden te vinden om materialen niet langer naar de vuilstort te brengen en energieterugwinning toe te passen, hebben ertoe geleid dat al het afval op de een of andere manier wordt teruggewonnen. In 2020 is 82% van al het vaste afval naar materiaalterugwinning gegaan en 18% naar energieterugwinning. Sinds 2003 is er geen afval van het productieproces naar vuilstortplaatsen gebracht.

Onze grootste afvalfractie bestaat uit producten die worden weggegooid tijdens opstartprocessen en om kwaliteitsredenen. De producten die cosmetische onvolkomenheden of kleine kwaliteitsgebreken vertonen maar nog steeds veilig kunnen worden gebruikt, worden aan goede doelen geschonken. Attends werkt samen met hulporganisatie Human Bridge. In 2020 hebben we meer dan 80 ton producten gedoneerd aan Human Bridge.

Toelevering

Wij zetten ons in voor een verantwoorde toelevering en zorgen ervoor, dat onze leveranciers hun activiteiten op een maatschappelijk verantwoorde manier uitvoeren. Transparantie en duurzaamheid zijn essentiële elementen in onze toeleveringsketen. Van onze leveranciers verwachten wij dat zij handelen op een manier die in overeenstemming is met onze hoge normen.

Voor alle leveranciers van onze grondstoffen wordt een risicobeoordeling uitgevoerd met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid en sociale verantwoordelijkheid. De beoordeling omvat de eis dat de leverancier onze eisen doorgeeft aan eerdere stappen in de toeleveringsketen.

Leveranciers die wij als "hoog risico" beschouwen, zullen ter plaatse worden gecontroleerd voordat een goedkeuring wordt verleend. Alle leveranciers voldoen aan onze minimumeisen op het gebied van milieu, veiligheid en sociale verantwoordelijkheid.

Attends is gecertificeerd volgens FSC® (FSC C117935) en PEFC. Alle pluispulp die bij de vervaardiging van Attends producten wordt gebruikt, is afkomstig van leveranciers die gecertificeerd zijn volgens FSC® of PEFC. De pulp voldoet ten minste aan de eisen van FSC-gecontroleerd hout, wat betekent dat de oorsprong van de vezels is gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij.

Attends heeft met bepaalde klanten overeenkomsten voor de verzending van extra hoge pallets. Door pallets van 250 cm hoog te vervoeren, in plaats van de standaardhoogte van 200 cm, kunnen wij het volume van de vrachtwagen beter benutten.

In 2020 werd 60% van ons volume met intermodaal vervoer verzonden.

 

Lees meer over

Nordic Swan Ecolabel & Oeko-tex

Lees verder

Duurzaamheid

Lees verder

Lees meer over onze producten, verpakkingen en logistiek.

Lees verder

Lees meer over hoe wij onze koolstofvoetafdruk verkleinen.

Lees verder