Verpakkingssymbool

Medisch hulpmiddel – Symbolen te gebruiken voor labels voor medische hulpmiddelen, etikettering en te verstrekken informatie – Deel 1: Algemene voorschriften (ISO 15223-1:2016). Dit gedeelte van ISO 15223 geeft aan welke voorschriften er zijn voor symbolen die gebruikt worden op de etiketten van medische hulpmiddelen die informatie geven over het veilig en doeltreffend gebruiken van medische hulpmiddelen.

Het is van toepassing op symbolen die gebruikt worden voor een breed scala aan medische hulpmiddelen, die wereldwijd op de markt worden gebracht en daarom aan verschillende reglementaire vereisten moeten voldoen. De symbolen kunnen worden gebruikt op de medische hulpmiddelen zelf, op de verpakking of in de bijbehorende documentatie.


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing – geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen.

Waarschuwing (ook opgenomen op Attends.eu): Houd de zak uit de buurt van baby’s en kinderen om het gevaar van verstikking te voorkomen.

Inleggers vatten vlam als zij worden blootgesteld aan vuur. Zorg er voor uw eigen veiligheid voor dat u zorgvuldig omgaat met rookwaren.

Niet opnieuw gebruiken

Niet opnieuw gebruiken – wijst op een medisch hulpmiddel bedoeld voor eenmalig gebruik of voor gebruik bij een enkele patiënt tijdens een eenmalige procedure.

Fabrikant

Fabrikant – geeft aan wie de fabrikant van de medische hulpmiddelen is, zoals gedefinieerd in de EU-richtlijnen 2017/745 en 2017/746. Dit symbool gaat vergezeld van de naam en het adres van de fabrikant.

Groene Punt

Groene Punt – dit is het licentiesymbool van een Europees netwerk van door de industrie gefinancierde systemen voor het recyclen van verpakkingsmaterialen van consumptiegoederen. Het logo is een wereldwijd beschermd handelsmerk.

Niet doorspoelen door het toilet

Niet doorspoelen door het toilet.

Niet doorspoelen door het toilet

Niet doorspoelen door het toilet.

Bevat geen latex

Bevat geen latex..

Verpakkingsmateriaal

Verpakkingsmateriaal – Geeft aan dat het product is gemaakt van Lagedichtheidpolyetheen.

CE-markering

CE-markering – Om medische hulpmiddelen in de Europese Unie te verkopen, moeten producten een CEmarkering hebben.

CE is geen keurmerk, maar voor naleving van EU-richtlijnen moet u voldoen aan specifieke normen voor prestaties, kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid voor uw producttype.