Vergoeding Incontinentiematerialen

In Nederland zijn er specifieke regels en vergoedingen voor incontinentiemateriaal om ervoor te zorgen dat mensen met incontinentie de juiste zorg en ondersteuning krijgen. 

Voorwaarden Vergoeding

In de Zorgverzekeringswet (ZVW) staat vermeld welke hulpmiddelen voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking kunnen komen en wat de voorwaarden zijn, zoals: 

  • Absorberende incontinentiematerialen als absorberende broekjes, luiers, inleggers, incontinentieverband, en netbroekjes komen in aanmerking voor een vergoeding. 
  • De incontinentieklachten zijn langdurig en genezen niet vanzelf of als blijkt dat bekkenbodem- of blaastraining niet zullen helpen.
  • Beschermende onderleggers worden alleen vergoed, wanneer er sprake is van een bijzondere zorgvraag. 

 

Incontinentieproducten worden niet vergoed als er alleen ’s nachts sprake is van incontinentie of als er sprake is van tijdelijke incontinentie, bijvoorbeeld door zwangerschap of na een operatie. 


 

Bezoek uw huisarts voor een diagnose en voorschrift.

 

Bekijk de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. 

 

Maak een afspaak met een zorgleverancier voor een intakegesprek. 

 

Bestel een gratis Attends proefpakket. 


Diagnose en Voorschrift verkrijgen 

Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een diagnose (medische indicatie) en voorschrift (recept) nodig van een behandelend arts of medisch specialist. 

Incontinentie is een symptoom en altijd het gevolg van iets anders. Sommige vormen van incontinentie kunnen goed behandeld worden en anders kan het juiste incontinentieproduct ervoor zorgen dat incontinentie niet langer uw leven bepaalt! De huisarts stelt de diagnose en bepaalt of u in aanmerking komt voor een vergoeding. 

Wanneer u voldoet aan de voorwaarde wordt u doorverwezen naar een medisch specialist:

  • Praktijkondersteuner huisarts (POH) 
  • Gespecialiseerde continentieverpleegkundige (zorginstelling, apotheek of medisch speciaalzaak) 

Zorgverzekeraar

De voorwaarden voor vergoeding van incontinentiemateriaal kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Als u in aanmerking komt voor vergoeding, dan krijgt u producten geleverd door een zorgleverancier (medisch speciaalzaak of apotheek). 

De meeste zorgverzekeraars werken met gecontracteerde zorgleveranciers. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgleverancier dan heeft u vaak vooraf toestemming nodig van uw verzekeraar. Ook is de vergoeding doorgaans lager wanneer u naar een niet-gecontracteerde zorgleverancier gaat.  

Belangrijk om te weten is dat wanneer de zorgverzekeraar uw incontinentiemateriaal vergoed, de kosten eerst worden betaald uit het eigen risico. Dit betekent dat u een deel van de kosten zelf betaalt, totdat uw eigen risico op is. Pas daarna zal uw zorgverzekeraar de kosten vergoeden.

 

Kijk in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar om te weten welke dekking uw verzekering biedt voor incontinentiemateriaal, bij welke zorgleveranciers u terecht kunt voor Attends producten en welke vereisten gelden voor vergoeding. 


Zorgleverancier 

Via uw zorgleverancier (medisch speciaalzaak of apotheek) krijgt u de incontinentieproducten geleverd. De zorgleverancier stemt in een gesprek met u af welk incontinentieprofiel bij u past, hoeveel producten u nodig heeft en geeft advies over de verschillende soorten incontinentieproducten. U kunt eenvoudig via onze website een gratis proefpakket bestellen, zodat u eerst thuis zelf kunt ervaren welk Attends product het beste bij u past. 

De hoogte van de vergoeding wordt vervolgens door uw zorgverzekeraar bepaald aan de hand van uw incontinentieprofiel.

 

Productkeuze 

Het kan voorkomen dat uw zorgleverancier u een ander merk incontinentieproduct aanbiedt dan u wenst of al gebruikt. U kunt altijd vragen om een ander product, of overstappen naar een andere zorgleverancier.  

Mocht uw verzekeraar geen leveringsovereenkomst hebben met uw zorgleverancier of met een zorgleverancier die uw voorkeursproducten levert, dan kunt u ook overwegen over te stappen naar een andere verzekeraar.